Saltar al contingut principal
Professionals de la salut Catalunya
Metge Dentista Farmacèutic Titulat d'infermeria
2020 170 1.300 674 134
2019 174 1.316 679 136
2018 178 1.337 673 138
2017 181 1.369 679 140
2016 185 1.356 682 144
2015 189 1.434 691 148
2014 191 1.448 699 151
2013 194 1.483 713 155
2012 197 1.516 724 157
2011 198 1.613 733 156
2010 199 1.660 743 158
2009 203 1.724 751 180
2008 206 1.775 755 184
2007 209 1.811 744 168
2006 211 1.846 732 170
2005 212 1.930 730 170
2004 214 1.950 732 171
2003 215 2.504 739 187
2002 216 2.556 744 170
2001 216 2.499 748 171
2000 217 2.454 765 174
1999 221 2.429 787 175
1998 225 2.419 827 181
1997 228 2.624 850 186
Unitats: Persones per professional de la salut.
Font: INE.
Professionals de la salut Espanya
Metge Dentista Farmacèutic Titulat d'infermeria
2020 171 1.191 616 146
2019 176 1.214 626 149
2018 179 1.237 631 152
2017 183 1.269 642 155
2016 187 1.301 653 159
2015 191 1.340 665 163
2014 195 1.396 679 169
2013 200 1.436 699 175
2012 204 1.500 714 176
2011 206 1.608 719 174
2010 208 1.673 725 177
2009 212 1.735 732 182
2008 215 1.789 736 184
2007 217 1.845 732 186
2006 218 1.904 728 187
2005 219 1.971 734 189
2004 220 2.036 738 190
2003 221 2.109 747 191
2002 223 2.147 757 194
2001 226 2.203 774 195
2000 227 2.312 799 198
1999 231 2.390 829 205
1998 234 2.493 860 209
1997 238 2.619 890 220
Unitats: Persones per professional de la salut.
Font: INE.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

Les dades de professionals de la salut corresponen a professionals col·legiats. Les persones que estan col·legiades poden no exercir la professió. També és possible una col·legiació múltiple interprofessional.

La taxa de professionals de la salut correspon a la relació per quocient entre el nombre d'habitants de cada any i els professionals col·legiats.

A partir de l'any 2001, les dades han estat revisades per un canvi de font.