Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil Catalunya. 2017
Soltera Casada Vídua/Div./Sep. Total
Menys de 15 anys 78 0 0 79
De 15 a 19 anys 1.870 31 2 1.912
De 20 a 24 anys 3.888 260 51 4.232
De 25 a 29 anys 3.339 622 146 4.148
De 30 a 34 anys 2.447 1.120 304 3.922
De 35 a 39 anys 1.772 1.382 481 3.700
De 40 a 44 anys 604 652 282 1.566
De 45 anys i més 36 63 28 127
Total 14.034 4.130 1.294 19.686
Percentatge 71,30 21,00 6,60 100,00
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.

Data de publicació: 16 de novembre del 2018.

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.