Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil Catalunya. 2020
Soltera Casada Vídua/Div./Sep. Total
Menys de 15 anys 41 1 1 44
De 15 a 19 anys 1.782 23 3 1.824
De 20 a 24 anys 3.915 270 41 4.255
De 25 a 29 anys 3.548 634 160 4.397
De 30 a 34 anys 2.554 1.092 299 4.007
De 35 a 39 anys 1.689 1.314 387 3.473
De 40 a 44 anys 624 705 273 1.645
De 45 anys i més 57 75 22 155
Total 14.210 4.114 1.186 19.800
Percentatge (%) 71,80 20,80 6,00 100,00
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.

Darrera actualització: 16 de desembre de 2021.

Estadística EIVE

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.