Saltar al contingut principal

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2019
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 54,8 3.440,7 2,3
De 16 a 64 anys 69,7 3.403,6 2,3
De 16 a 24 anys 33,4 230,7 9,0
De 25 a 34 anys 77,8 676,4 1,8
De 35 a 44 anys 82,6 985,6 -2,1
De 45 a 54 anys 81,3 963,5 3,9
De 55 anys i més 24,9 584,5 5,9
Homes 59,4 1.809,5 1,5
De 16 a 64 anys 73,4 1.787,9 1,6
De 16 a 24 anys 32,9 117,8 6,6
De 25 a 34 anys 82,1 354,0 3,8
De 35 a 44 anys 87,0 516,8 -3,5
De 45 a 54 anys 85,0 506,3 3,4
De 55 anys i més 29,4 314,5 3,0
Dones 50,4 1.631,2 3,2
De 16 a 64 anys 66,0 1.615,7 3,1
De 16 a 24 anys 33,8 112,9 11,6
De 25 a 34 anys 73,5 322,4 -0,4
De 35 a 44 anys 78,2 468,7 -0,5
De 45 a 54 anys 77,7 457,2 4,4
De 55 anys i més 21,2 270,0 9,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2019
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 50,4 19.779,3 2,3
De 16 a 64 anys 64,3 19.567,9 2,3
De 16 a 24 anys 24,9 1.038,6 5,0
De 25 a 34 anys 72,2 3.820,8 0,9
De 35 a 44 anys 79,2 5.794,9 -0,9
De 45 a 54 anys 74,9 5.598,5 3,7
De 55 anys i més 23,5 3.526,4 6,7
Homes 56,3 10.745,6 2,0
De 16 a 64 anys 69,9 10.622,8 2,0
De 16 a 24 anys 27,1 581,4 9,6
De 25 a 34 anys 76,3 2.018,8 0,9
De 35 a 44 anys 85,0 3.118,1 -1,6
De 45 a 54 anys 81,9 3.066,6 3,1
De 55 anys i més 28,4 1.960,7 5,7
Dones 44,8 9.033,7 2,7
De 16 a 64 anys 58,8 8.945,1 2,6
De 16 a 24 anys 22,5 457,3 -0,3
De 25 a 34 anys 68,1 1.802,0 0,9
De 35 a 44 anys 73,3 2.676,8 0,0
De 45 a 54 anys 67,9 2.531,9 4,5
De 55 anys i més 19,3 1.565,7 7,9
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]