Saltar al contingut principal

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2022
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 55,0 3.514,3 2,1
De 16 a 64 anys 70,2 3.466,4 2,1
De 16 a 24 anys 34,4 258,4 17,5
De 25 a 34 anys 79,1 692,7 3,1
De 35 a 44 anys 82,9 891,2 -2,5
De 45 a 54 anys 82,0 1.011,0 1,4
De 55 anys i més 26,9 661,0 3,4
Homes 59,4 1.838,6 1,6
De 16 a 64 anys 73,8 1.813,6 1,9
De 16 a 24 anys 35,7 138,5 20,7
De 25 a 34 anys 81,2 357,1 2,9
De 35 a 44 anys 87,2 459,2 -3,8
De 45 a 54 anys 86,6 533,9 1,9
De 55 anys i més 31,2 349,8 1,0
Dones 50,9 1.675,7 2,6
De 16 a 64 anys 66,7 1.652,7 2,4
De 16 a 24 anys 33,1 119,8 14,0
De 25 a 34 anys 77,0 335,6 3,3
De 35 a 44 anys 78,7 432,0 -1,0
De 45 a 54 anys 77,4 477,0 0,9
De 55 anys i més 23,4 311,2 6,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2022
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 51,1 20.390,6 3,1
De 16 a 64 anys 65,5 20.082,3 3,0
De 16 a 24 anys 25,7 1.139,8 14,5
De 25 a 34 anys 73,7 3.834,2 4,3
De 35 a 44 anys 79,9 5.356,7 -1,6
De 45 a 54 anys 77,1 5.933,9 3,0
De 55 anys i més 26,0 4.126,1 5,9
Homes 56,6 10.965,2 2,9
De 16 a 64 anys 70,5 10.792,4 2,9
De 16 a 24 anys 27,5 626,3 15,5
De 25 a 34 anys 77,0 2.013,4 5,5
De 35 a 44 anys 85,6 2.842,6 -2,0
De 45 a 54 anys 83,7 3.222,6 2,0
De 55 anys i més 30,9 2.260,3 5,5
Dones 45,9 9.425,4 3,3
De 16 a 64 anys 60,5 9.289,9 3,2
De 16 a 24 anys 23,8 513,5 13,3
De 25 a 34 anys 70,5 1.820,8 2,9
De 35 a 44 anys 74,4 2.514,1 -1,2
De 45 a 54 anys 70,4 2.711,2 4,2
De 55 anys i més 21,8 1.865,8 6,3
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Dades trimestrals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]