Saltar al contingut principal

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2022
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 9,7 376,8 -16,3
De 16 a 64 anys 9,8 374,8 -16,5
De 16 a 24 anys 24,1 82,2 -8,1
De 25 a 54 anys 8,4 236,7 -20,7
De 55 anys i més 8,1 57,9 -6,8
Homes 9,1 183,5 -12,4
De 16 a 64 anys 9,1 182,4 -12,4
De 16 a 24 anys 22,6 40,5 -13,5
De 25 a 54 anys 7,9 115,9 -14,0
De 55 anys i més 7,2 27,1 -2,6
Dones 10,3 193,3 -19,7
De 16 a 64 anys 10,4 192,5 -19,9
De 16 a 24 anys 25,8 41,6 -2,0
De 25 a 54 anys 8,9 120,9 -26,3
De 55 anys i més 9,0 30,8 -10,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2022
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 12,9 3.024,6 -11,8
De 16 a 64 anys 13,0 3.005,7 -11,9
De 16 a 24 anys 29,8 482,9 -9,1
De 25 a 54 anys 11,7 2.011,5 -13,3
De 55 anys i més 11,4 530,1 -8,3
Homes 11,3 1.392,6 -12,9
De 16 a 64 anys 11,4 1.382,7 -13,0
De 16 a 24 anys 28,9 254,8 -9,3
De 25 a 54 anys 9,9 887,5 -15,1
De 55 anys i més 10,0 250,2 -8,3
Dones 14,8 1.632,0 -10,9
De 16 a 64 anys 14,9 1.623,0 -11,0
De 16 a 24 anys 30,8 228,1 -8,8
De 25 a 54 anys 13,8 1.124,0 -11,9
De 55 anys i més 13,0 279,9 -8,3
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Dades trimestrals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]