Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2017
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 13,4 507,2 -14,6
De 16 a 64 anys 13,5 505,6 -14,6
De 16 a 24 anys 30,4 84,6 -6,5
De 25 a 54 anys 11,8 341,5 -17,8
De 55 anys i més 13,5 81,1 -7,4
Homes 12,5 248,5 -14,2
De 16 a 64 anys 12,6 247,7 -14,2
De 16 a 24 anys 32,5 48,2 -1,5
De 25 a 54 anys 10,8 162,3 -17,6
De 55 anys i més 11,6 38,0 -12,9
Dones 14,4 258,7 -14,9
De 16 a 64 anys 14,4 257,8 -15,1
De 16 a 24 anys 27,9 36,4 -12,3
De 25 a 54 anys 12,9 179,2 -18,0
De 55 anys i més 15,8 43,1 -1,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2017
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 17,2 3.916,9 -12,6
De 16 a 64 anys 17,3 3.909,5 -12,6
De 16 a 24 anys 38,6 578,2 -11,9
De 25 a 54 anys 15,9 2.799,0 -13,7
De 55 anys i més 14,8 539,7 -7,0
Homes 15,7 1.905,8 -13,9
De 16 a 64 anys 15,8 1.901,6 -14,0
De 16 a 24 anys 39,6 319,4 -8,8
De 25 a 54 anys 13,9 1.295,5 -16,2
De 55 anys i més 14,3 291,0 -8,2
Dones 19,0 2.011,1 -11,3
De 16 a 64 anys 19,1 2.008,0 -11,3
De 16 a 24 anys 37,4 258,8 -15,4
De 25 a 54 anys 18,2 1.503,6 -11,5
De 55 anys i més 15,4 248,8 -5,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2017 la taxa d'atur estimat a Catalunya es va situar en el 13,4% de la població activa. La població desocupada va registrar un decrement anual del 14,6%. Per sexe, la taxa d'atur masculí va ser del 12,5% i la de l'atur femení del 14,4%. El grup d'edat de 16 a 24 anys segueix anotant les taxes més altes d'atur, tant en el cas dels homes (32,5%) com en el cas de les dones (27,9%). A Espanya, la taxa d'atur es va situar en el 17,2% i la població desocupada va disminuir un 12,6% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: