Saltar al contingut principal

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 84,7 2.916,0 3,7
De 16 a 64 anys 85,2 2.890,6 3,4
De 16 a 24 anys 95,4 209,7 15,5
De 25 a 34 anys 90,6 608,9 5,1
De 35 a 44 anys 86,6 791,3 -1,4
De 45 a 54 anys 81,6 813,8 4,0
De 55 anys i més 77,0 492,2 5,7
Homes 81,0 1.466,1 4,1
De 16 a 64 anys 81,6 1.453,4 4,0
De 16 a 24 anys 94,2 108,2 16,2
De 25 a 34 anys 90,1 312,7 5,7
De 35 a 44 anys 83,8 400,0 -2,0
De 45 a 54 anys 76,8 402,2 4,8
De 55 anys i més 70,1 243,0 6,6
Dones 88,8 1.449,9 3,3
De 16 a 64 anys 89,0 1.437,2 2,9
De 16 a 24 anys 96,6 101,6 14,7
De 25 a 34 anys 91,2 296,3 4,5
De 35 a 44 anys 89,6 391,3 -0,9
De 45 a 54 anys 87,0 411,5 3,2
De 55 anys i més 85,0 249,2 4,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 84,1 16.625,6 3,2
De 16 a 64 anys 84,6 16.483,1 3,1
De 16 a 24 anys 94,2 937,3 13,3
De 25 a 34 anys 90,2 3.315,7 2,9
De 35 a 44 anys 85,8 4.670,4 0,1
De 45 a 54 anys 82,0 4.723,4 3,4
De 55 anys i més 76,5 2.978,8 5,4
Homes 80,6 8.585,6 2,2
De 16 a 64 anys 81,2 8.523,0 2,1
De 16 a 24 anys 93,0 504,5 10,3
De 25 a 34 anys 88,5 1.689,4 2,1
De 35 a 44 anys 83,2 2.411,6 -1,0
De 45 a 54 anys 78,0 2.464,3 2,9
De 55 anys i més 70,8 1.515,9 3,7
Dones 88,1 8.040,0 4,3
De 16 a 64 anys 88,4 7.960,1 4,2
De 16 a 24 anys 95,5 432,8 17,0
De 25 a 34 anys 91,9 1.626,4 3,7
De 35 a 44 anys 88,8 2.258,8 1,2
De 45 a 54 anys 86,9 2.259,1 4,0
De 55 anys i més 83,4 1.463,0 7,3
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

La taxa de salarització es calcula dividint la població ocupada assalariada per la població ocupada.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]