Saltar al contingut principal

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2018
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 84,3 2.834,1 3,2
De 16 a 64 anys 84,8 2.820,7 3,1
De 16 a 24 anys 93,7 198,4 7,0
De 25 a 34 anys 89,2 592,9 1,4
De 35 a 44 anys 86,2 867,3 -0,5
De 45 a 54 anys 81,4 754,6 4,9
De 55 anys i més 76,3 421,0 8,9
Homes 80,0 1.425,9 2,9
De 16 a 64 anys 80,6 1.418,9 2,8
De 16 a 24 anys 91,6 101,3 6,7
De 25 a 34 anys 85,5 291,6 1,0
De 35 a 44 anys 83,2 445,5 -1,4
De 45 a 54 anys 76,1 372,7 4,7
De 55 anys i més 70,3 214,8 10,6
Dones 89,1 1.408,2 3,4
De 16 a 64 anys 89,4 1.401,8 3,4
De 16 a 24 anys 96,0 97,1 7,3
De 25 a 34 anys 93,1 301,3 1,8
De 35 a 44 anys 89,6 421,8 0,4
De 45 a 54 anys 87,2 381,8 5,1
De 55 anys i més 83,6 206,2 7,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2018
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 84,0 16.234,2 3,3
De 16 a 64 anys 84,4 16.148,9 3,3
De 16 a 24 anys 94,2 931,9 7,6
De 25 a 34 anys 89,6 3.393,3 1,3
De 35 a 44 anys 85,5 4.998,5 0,6
De 45 a 54 anys 81,5 4.399,2 5,2
De 55 anys i més 76,0 2.511,3 7,1
Homes 80,5 8.481,6 3,4
De 16 a 64 anys 81,0 8.440,4 3,4
De 16 a 24 anys 92,6 491,4 8,5
De 25 a 34 anys 87,9 1.760,1 2,0
De 35 a 44 anys 82,4 2.613,0 0,3
De 45 a 54 anys 77,4 2.302,4 4,8
De 55 anys i més 70,9 1.314,7 7,6
Dones 88,1 7.752,6 3,2
De 16 a 64 anys 88,4 7.708,5 3,1
De 16 a 24 anys 96,0 440,5 6,6
De 25 a 34 anys 91,5 1.633,2 0,5
De 35 a 44 anys 89,1 2.385,5 0,8
De 45 a 54 anys 86,5 2.096,8 5,6
De 55 anys i més 82,5 1.196,6 6,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2018 la població assalariada a Catalunya va registrar un increment del 3,2% interanual i la taxa de salarització es va situar en el 84,3% de la població ocupada. En el cas de les dones, la taxa va ser superior (89,1%) respecte a la dels homes (80%). Per grups d'edat, observem increments en tots els grups d'edat, excepte en el de 35 a 44 anys, que disminueix un 0,5%. Cal destacar el creixement tant per homes com per dones en la franja de 55 anys i més, del 10,6% i del 7,3% respectivament. La resta de grups d'edat també registren augments excepte pel cas dels homes en la franja de 35 a 44 anys, amb un decrement de l’1,4%. A Espanya la població assalariada va créixer un 3,3% en un any i la taxa de salarització es va situar en el 84% de la població ocupada.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

Taxa de salarització = (població ocupada assalariada / població ocupada) * 100

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]