Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe

Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2021
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 2.916,0 3,7
Agricultura 29,5 11,8
Indústria 544,4 -0,5
Construcció 147,9 5,3
Serveis 2.194,1 4,6
Homes 1.466,1 4,1
Agricultura 24,6 9,5
Indústria 376,3 3,6
Construcció 134,4 8,1
Serveis 930,7 3,6
Dones 1.449,9 3,3
Agricultura 4,9 24,7
Indústria 168,1 -8,7
Construcció 13,5 -16,2
Serveis 1.263,4 5,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2021
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 16.625,6 3,2
Agricultura 514,2 6,1
Indústria 2.457,3 0,0
Construcció 950,0 3,4
Serveis 12.704,1 3,7
Homes 8.585,6 2,2
Agricultura 399,3 3,4
Indústria 1.798,5 1,3
Construcció 848,5 1,4
Serveis 5.539,3 2,5
Dones 8.040,0 4,3
Agricultura 115,0 16,8
Indústria 658,8 -3,6
Construcció 101,4 23,1
Serveis 7.164,8 4,7
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

El sector d'activitat de la població assalariada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]