Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i sexe

Població assalariada. Per sector contractant i sexe Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 2.834,1 3,2
Sector privat 2.400,6 2,2
Sector públic 433,4 9,0
Homes 1.425,9 2,9
Sector privat 1.267,5 2,5
Sector públic 158,3 6,2
Dones 1.408,2 3,4
Sector privat 1.133,1 1,8
Sector públic 275,1 10,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i sexe Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 16.234,2 3,3
Sector privat 13.083,7 3,1
Sector públic 3.150,5 4,0
Homes 8.481,6 3,4
Sector privat 7.086,4 3,4
Sector públic 1.395,2 3,5
Dones 7.752,6 3,2
Sector privat 5.997,3 2,8
Sector públic 1.755,3 4,4
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2018 la població assalariada a Catalunya va créixer un 3,2% respecte a un any enrere. Quant a la situació professional es va registrar un increment anual en el sector privat del 2,2% i en el sector públic del 9%. En el sector privat el nombre d'assalariats va pujar un 2,5% en el cas dels homes i un 1,8% en el cas de les dones. En el sector públic, el nombre d'homes assalariats va créixer un 6,2% i el de dones va augmentar un 10,7%. A Espanya, la població assalariada va augmentar un 3,3% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]