Saltar al contingut principal

Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe

Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Amb molta dificultat 9,0 8,6 8,8
Amb dificultat 11,6 13,6 12,6
Amb certa dificultat 20,4 21,8 21,1
Amb certa facilitat 33,2 32,3 32,7
Amb facilitat 21,6 20,3 20,9
Amb molta facilitat 4,2 3,4 3,8
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe Espanya. 2021
Homes Dones Total
Amb molta dificultat 8,8 8,9 8,8
Amb dificultat 12,6 13,0 12,8
Amb certa dificultat 23,0 23,6 23,3
Amb certa facilitat 29,9 29,9 29,9
Amb facilitat 21,8 20,8 21,3
Amb molta facilitat 3,9 3,8 3,8
No consta 0,0 0,0 0,0
Unitats: Percentatge.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'Enquesta de condicions de vida (ECV) té com a objectiu principal produir informació sobre la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets de la població, la incidència i la composició de la pobresa.

Per tal de mesurar el grau de satisfacció de les llars respecte a la seva situació econòmica i els seus ingressos anuals nets, es recull la variable relativa al grau de dificultat per arribar a fi de mes amb els ingressos nets anuals de la llar. Aquesta variable presenta el grau de dificultat percebut per les persones per arribar a fi de mes, categoritzada de la manera següent:

  • Amb molta dificultat
  • Amb dificultat
  • Amb certa dificultat
  • Amb certa facilitat
  • Amb facilitat
  • Amb molta facilitat

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.