Saltar al contingut principal

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Catalunya. 2011
Valor % sobre el total
1 immoble 830.439 70,5
2 immobles 96.595 8,2
3 immobles 38.441 3,3
4 immobles 27.226 2,3
De 5 a 9 immobles 76.104 6,5
De 10 a 19 immobles 69.236 5,9
De 20 immobles i més 39.280 3,3
Total 1.177.321 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.
Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Espanya. 2011
Valor % sobre el total
1 immoble 7.701.066 79,1
2 immobles 651.034 6,7
3 immobles 202.023 2,1
4 immobles 140.755 1,4
De 5 a 9 immobles 412.664 4,2
De 10 a 19 immobles 398.959 4,1
De 20 immobles i més 224.498 2,3
Total 9.730.999 100,0
Unitats: Nombre.
Font: INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSE

Nota metodològica

En el Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'hi inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més , els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i que en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc no s'hi inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, o els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, diaris...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.
Edifici

Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural, etc.).

Immoble

Unitat operativa que correspon, segons el seu ús, a un habitatge o un local. Cada immoble es correspon amb una combinació diferent dels valors de planta i porta.