Saltar al contingut principal

Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2018
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 98.870,7 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 13.921,6 14,1
Begudes alcohòliques i tabac 1.610,3 1,6
Vestit i calçat 4.416,5 4,5
Habitatge 31.731,3 32,1
Mobles i parament de la llar 4.389,6 4,4
Sanitat 3.356,9 3,4
Transport 12.059,5 12,2
Comunicacions 3.218,5 3,3
Oci i cultura 5.315,0 5,4
Educació 2.028,7 2,1
Restaurants i hotels 8.931,0 9,0
Altres béns i serveis 7.891,8 8,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.
Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2018
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 556.432,6 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 78.670,8 14,1
Begudes alcohòliques i tabac 9.665,5 1,7
Vestit i calçat 27.254,3 4,9
Habitatge 171.016,0 30,7
Mobles i parament de la llar 25.555,5 4,6
Sanitat 18.808,8 3,4
Transport 70.602,8 12,7
Comunicacions 17.957,3 3,2
Oci i cultura 30.608,2 5,5
Educació 8.581,1 1,5
Restaurants i hotels 54.906,1 9,9
Altres béns i serveis 42.806,1 7,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2019. Propera actualització: 30 de setembre de 2020 Calendari

Estadística EDCL

Nota metodològica

Són despeses de la llar tot flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més els béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge, malgrat que aquests últims no pressuposin cap flux monetari.

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.