Saltar al contingut principal

Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2021
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 97.366,0 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 15.800,6 16,2
Begudes alcohòliques i tabac 1.327,5 1,4
Vestit i calçat 3.713,0 3,8
Habitatge 35.742,0 36,7
Mobles i parament de la llar 3.854,2 4,0
Sanitat 4.075,4 4,2
Transport 9.267,2 9,5
Comunicacions 3.145,2 3,2
Oci i cultura 4.061,9 4,2
Educació 2.046,9 2,1
Restaurants i hotels 6.725,5 6,9
Altres béns i serveis 7.606,6 7,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2021
Despesa total Percentatge (%)
Despesa total 551.720,5 100,0
Aliments i begudes no alcohòliques 90.668,4 16,4
Begudes alcohòliques i tabac 9.350,7 1,7
Vestit i calçat 21.808,9 4,0
Habitatge 186.645,4 33,8
Mobles i parament de la llar 24.266,0 4,4
Sanitat 22.709,6 4,1
Transport 60.941,6 11,1
Comunicacions 17.670,7 3,2
Oci i cultura 24.405,6 4,4
Educació 8.274,6 1,5
Restaurants i hotels 43.167,9 7,8
Altres béns i serveis 41.811,2 7,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2022.

Estadística EDCL

Nota metodològica

Són despeses de la llar tot flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més els béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge, malgrat que aquests últims no pressuposin cap flux monetari.

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.