Saltar al contingut principal

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2020
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 29.235 11.872
Aliments i begudes no alcohòliques 4.823 1.959
Begudes alcohòliques i tabac 445 181
Vestit i calçat 1.028 417
Habitatge 11.124 4.517
Mobles i parament de la llar 1.199 487
Sanitat 1.035 420
Transport 2.766 1.123
Comunicacions 1.040 422
Oci i cultura 1.133 460
Educació 593 241
Restaurants i hotels 1.637 665
Altres béns i serveis 2.413 980
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2020
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 26.996 10.848
Aliments i begudes no alcohòliques 4.579 1.840
Begudes alcohòliques i tabac 510 205
Vestit i calçat 1.009 405
Habitatge 9.621 3.866
Mobles i parament de la llar 1.170 470
Sanitat 1.001 402
Transport 2.741 1.102
Comunicacions 940 378
Oci i cultura 1.126 452
Educació 437 176
Restaurants i hotels 1.752 704
Altres béns i serveis 2.108 847
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2021.

Estadística EDCL

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.