Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2016
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 30.446 12.309
Aliments i begudes no alcohòliques 4.571 1.848
Begudes alcohòliques i tabac 518 209
Vestit i calçat 1.486 601
Habitatge 9.331 3.772
Mobles i parament de la llar 1.344 543
Sanitat 1.014 410
Transport 3.643 1.473
Comunicacions 942 381
Oci i cultura 1.777 718
Educació 558 226
Restaurants i hotels 2.748 1.111
Altres béns i serveis 2.514,0 1.016,0
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2016
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 28.200 11.312
Aliments i begudes no alcohòliques 4.123 1.654
Begudes alcohòliques i tabac 536 215
Vestit i calçat 1.451 582
Habitatge 8.706 3.492
Mobles i parament de la llar 1.283 515
Sanitat 967 388
Transport 3.264 1.309
Comunicacions 882 354
Oci i cultura 1.594 639
Educació 399 160
Restaurants i hotels 2.780 1.115
Altres béns i serveis 2.214,9 888,5
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Data de publicació: 21 de març del 2018. Propera actualització: 28 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: