Saltar al contingut principal

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2018
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 32.586 13.270
Aliments i begudes no alcohòliques 4.588 1.869
Begudes alcohòliques i tabac 531 216
Vestit i calçat 1.456 593
Habitatge 10.458 4.259
Mobles i parament de la llar 1.447 589
Sanitat 1.106 451
Transport 3.975 1.619
Comunicacions 1.061 432
Oci i cultura 1.752 713
Educació 669 272
Restaurants i hotels 2.943 1.199
Altres béns i serveis 2.601 1.059
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2018
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 29.871 12.019
Aliments i begudes no alcohòliques 4.223 1.699
Begudes alcohòliques i tabac 519 209
Vestit i calçat 1.463 589
Habitatge 9.181 3.694
Mobles i parament de la llar 1.372 552
Sanitat 1.010 406
Transport 3.790 1.525
Comunicacions 964 388
Oci i cultura 1.643 661
Educació 461 185
Restaurants i hotels 2.948 1.186
Altres béns i serveis 2.298 925
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2019. Propera actualització: 30 de setembre de 2020 Calendari

Estadística EDCL

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.