Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2017
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 31.619 12.833
Aliments i begudes no alcohòliques 4.517 1.833
Begudes alcohòliques i tabac 511 207
Vestit i calçat 1.526 619
Habitatge 9.650 3.917
Mobles i parament de la llar 1.400 568
Sanitat 1.038 421
Transport 3.990 1.619
Comunicacions 1.022 415
Oci i cultura 1.782 723
Educació 550 223
Restaurants i hotels 3.065 1.244
Altres béns i serveis 2.570,0 1.043,0
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2017
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 29.188 11.726
Aliments i begudes no alcohòliques 4.108 1.650
Begudes alcohòliques i tabac 536 215
Vestit i calçat 1.515 609
Habitatge 8.774 3.525
Mobles i parament de la llar 1.338 537
Sanitat 980 394
Transport 3.667 1.473
Comunicacions 930 373
Oci i cultura 1.662 668
Educació 414 166
Restaurants i hotels 3.003 1.206
Altres béns i serveis 2.261,4 908,5
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.
Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Data de publicació: 28 de setembre del 2018.

Estadística EDCL

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.