Saltar al contingut principal

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2021
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 31.710 12.856
Aliments i begudes no alcohòliques 5.146 2.086
Begudes alcohòliques i tabac 432 175
Vestit i calçat 1.209 490
Habitatge 11.640 4.719
Mobles i parament de la llar 1.255 509
Sanitat 1.327 538
Transport 3.018 1.224
Comunicacions 1.024 415
Oci i cultura 1.323 536
Educació 667 270
Restaurants i hotels 2.190 888
Altres béns i serveis 2.477 1.004
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2021
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 29.244 11.780
Aliments i begudes no alcohòliques 4.806 1.936
Begudes alcohòliques i tabac 496 200
Vestit i calçat 1.156 466
Habitatge 9.893 3.985
Mobles i parament de la llar 1.286 518
Sanitat 1.204 485
Transport 3.230 1.301
Comunicacions 937 377
Oci i cultura 1.294 521
Educació 439 177
Restaurants i hotels 2.288 922
Altres béns i serveis 2.216 893
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2022.

Estadística EDCL

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.