Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles. Per tipus

Matriculació de vehicles. Per tipus Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 187.579 -4,5
Camions i furgonetes 17.894 -16,4
Autobusos 474 37,8
Turismes 122.187 -5,0
Motocicletes 43.007 2,9
Tractors industrials 2.214 6,6
Altres 1.803 -20,3
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.
Matriculació de vehicles. Per tipus Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 1.276.435 -3,7
Camions i furgonetes 147.680 -12,5
Autobusos 2.854 36,4
Turismes 914.921 -4,1
Motocicletes 183.110 5,6
Tractors industrials 19.026 9,6
Altres 8.844 -14,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023.

Dades mensuals

Nota metodològica

Aquest indicador s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de vehicles de la Direcció General de Trànsit. Els vehicles es classifiquen en:

  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles. Abans del 1998 aquesta categoria estava inclosa en "camions".

Les dades anuals són definitives.