Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles. Per tipus

Matriculació de vehicles. Per tipus Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 205.382 -30,1
Camions i furgonetes 21.070 -31,5
Autobusos 243 -66,9
Turismes 140.651 -33,7
Motocicletes 39.064 -14,8
Tractors industrials 2.133 9,0
Altres 2.221 -9,6
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Matriculació de vehicles. Per tipus Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles 1.283.277 -28,4
Camions i furgonetes 154.622 -23,3
Autobusos 2.262 -38,0
Turismes 939.180 -31,7
Motocicletes 161.662 -12,1
Tractors industrials 16.248 -12,2
Altres 9.303 -7,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 19 de gener de 2021.

Dades mensuals

Nota metodològica

Aquest indicador s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de vehicles de la Direcció General de Trànsit. Els vehicles es classifiquen en:

  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles. Abans del 1998 aquesta categoria estava inclosa en "camions".

Les dades anuals són definitives.