Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Físics motòrics 205.621 0,8
Físics no motòrics 126.329 0,1
Visuals 34.078 -1,1
Auditius 33.825 0,9
Intel·lectual 68.780 3,1
Malalts mentals 118.642 0,1
Múltiple Físics- Intel·lectuals 5.942 1,2
No consta 22.835 4,3
Total 616.052 0,8
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2021.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

S'aporten dades procedents del reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat que gestiona l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. L'obtenció de la certificació corresponent és un pas imprescindible per al gaudiment de qualsevol dels avantatges i prestacions previstos per a les persones amb determinats nivells de discapacitat. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix l'abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix el seu abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble.

En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Benestar Social i Família. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.