Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Demanda

Producte interior brut. Demanda Catalunya. 2022 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 270.710 5,5
Demanda interna 232.794 3,2
Consum de les llars 135.491 4,1
Consum de les adm. públiques (1) 46.439 -0,1
Formació bruta de capital (2) 50.865 3,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 26.955 3,5
FBCF (construcció) 23.231 4,8
Saldo amb l'exterior (3) (4) 37.915 2,8
Saldo amb l'estranger (4) 20.892 2,9
Exportacions totals a l'estranger 118.322 14,0
Exportacions de béns i serveis 103.824 5,0
Consum dels estrangers al territori 14.498 162,8
Importacions totals de l'estranger 97.430 7,5
Importacions de béns i serveis 93.022 5,3
Consum dels residents a l'estranger 4.408 82,9
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut. Demanda Espanya. 2022 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.327.108 5,5
Demanda interna (5) 1.308.403 3,1
Consum de les llars 742.766 4,5
Consum de les adm. públiques (1) (5) 286.550 -0,6
Formació bruta de capital (2) 279.087 3,5
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 129.132 4,6
FBCF (construcció) 137.219 4,7
Saldo amb l'exterior (4) (5) 18.705 2,4
Exportacions totals a l'estranger 551.431 14,4
Exportacions de béns i serveis (5) 492.514 7,7
Consum dels estrangers al territori 58.917 119,0
Importacions totals de l'estranger 532.726 7,9
Importacions de béns i serveis (5) 516.182 6,5
Consum dels residents a l'estranger 16.544 72,8
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 27 de març del 2023.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2023. Sèries revisades el 27 de març de 2023.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.