Producte interior brut (Base 2010). Rendes

Producte interior brut (Base 2010). Rendes Catalunya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 242.313 3,3
Remuneració d'assalariats 114.224 5,0
Excedent brut d'explotació 107.479 4,0
Impostos nets sobre producció i importació 20.611 -8,6
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut (Base 2010). Rendes Espanya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 1.208.248 3,6
Remuneració d'assalariats 569.686 4,1
Excedent brut d'explotació 511.842 2,6
Impostos nets sobre producció i importació 126.720 5,6
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya es van revisar el 28 de juny del 2019.

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va registrar un increment interanual del 3,3% l'any 2018 a Catalunya. La remuneració d'assalariats va augmentar un 5% i l'excedent brut d'explotació va pujar un 4%. A Espanya el PIB va créixer un 3,6% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 20 de març del 2019. Sèries revisades el 29 de març del 2019.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior), s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

A l'apartat d'informació monogràfica, els Comptes econòmics anuals de Catalunya presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE i l'Idescat, i a fi de preservar la congruència temporal de les sèries econòmiques, les dades espanyoles s'actualitzen simultàniament a les dades catalanes.

Les estimacions anuals en base 2010 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes tenen caràcter definitiu per al període 2000–2011 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2015 i 2016 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.