Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Rendes

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Rendes Catalunya. 2020
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 224.125 -10,3
Remuneració d'assalariats 107.168 -7,0
Excedent brut d'explotació 98.999 -10,9
Impostos nets sobre producció i importació 17.959 -23,8
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Rendes Espanya. 2020
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 1.121.948 -9,8
Remuneració d'assalariats 543.856 -5,6
Excedent brut d'explotació 476.416 -11,9
Impostos nets sobre producció i importació 101.676 -20,3
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2021.

Darrera actualització: 19 de març de 2021. Sèries revisades el 17 de setembre de 2021.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.