Saltar al contingut principal

Llocs de treball. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats

Llocs de treball. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Catalunya. 2019
Milers Variació (%)
Totals 3.808,7 2,2
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Assalariats 3.311,8 2,5
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Espanya. 2019
Milers Variació (%)
Totals 21.047,7 2,2
Agricultura 796,6 -1,9
Indústria 2.287,9 2,2
Ind. manufacturera 2.030,0 2,2
Construcció 1.299,8 5,8
Serveis 16.663,4 2,1
Comerç, transport i hostaleria 6.098,8 2,1
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 5.923,8 1,6
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.640,8 2,7
Assalariats 18.132,5 2,4
Agricultura 496,8 -2,1
Indústria 2.176,3 2,3
Ind. manufacturera 1.923,5 2,4
Construcció 1.098,6 6,6
Serveis 14.360,8 2,2
Comerç, transport i hostaleria 4.834,6 2,6
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 5.079,4 1,5
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.446,8 2,6
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 17 de setembre de 2020.

Estadística PIBA

Nota metodològica

La comptabilitat nacional mesura l'aportació del treball a la producció a través del conjunt de llocs de treball d'una economia.

Un lloc de treball es defineix com un contracte explícit o implícit entre una persona i una unitat institucional resident per realitzar un treball, a canvi d'una remuneració durant un període definit o indefinit de temps.

La variable llocs de treball es diferencia de la dels ocupats (variable que quantifiquen les enquestes de població activa). Mentre que aquesta darrera mesura exclusivament persones, la primera inclou tots els llocs de treball que ocupa una mateixa persona (dos, tres, ...). Per tant, només si no hi hagués pluriocupació el nombre de llocs de treball i d'ocupats seria idèntic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball dels assalariats i dels treballadors autònoms.

Les estimacions anuals dels llocs de treball (Revisió Estadística 2019) tenen caràcter definitiu per al període 2000–2016 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.