Saltar al contingut principal

Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats

Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Catalunya. 2020
Milers Variació (%)
Totals 3.125,8 -9,0
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Assalariats 2.717,1 -8,4
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball equivalents a temps complet. Revisió estadística 2019. Totals i assalariats Espanya. 2020
Milers Variació (%)
Totals 16.973,0 -7,6
Agricultura 664,0 -4,5
Indústria 1.983,0 -6,8
Ind. manufacturera 1.744,8 -7,7
Construcció 1.184,9 -7,2
Serveis 13.141,1 -7,9
Comerç, transport i hostaleria 4.601,1 -14,8
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 4.475,5 -6,6
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.064,5 -0,1
Assalariats 14.609,1 -6,7
Agricultura 442,1 -1,5
Indústria 1.886,2 -6,7
Ind. manufacturera 1.651,7 -7,6
Construcció 1.017,8 -4,9
Serveis 11.263,0 -7,1
Comerç, transport i hostaleria 3.599,5 -14,8
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 3.762,9 -5,8
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 3.900,6 -0,1
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2021.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 19 de març de 2021. Sèries revisades el 17 de setembre de 2021.

Estadística PIBA

Nota metodològica

Els llocs de treball equivalents a temps complet es defineixen com el total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball equivalents a temps complet dels assalariats i dels treballadors autònoms.

Les estimacions anuals dels llocs de treball equivalents a temps complet (Revisió Estadística 2019) tenen caràcter definitiu per al període 2000–2016 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.