Saltar al contingut principal

Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats

Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats Catalunya. 2022 (p)
Milers Variació (%)
Totals 3.483,6 3,6
Agricultura .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ind. manufacturera .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Assalariats 2.934,4 4,2
Agricultura .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ind. manufacturera .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats Espanya. 2022 (p)
Milers Variació (%)
Totals 19.056,1 3,8
Agricultura 686,1 -3,0
Indústria 2.132,0 2,1
Ind. manufacturera 1.903,9 2,8
Construcció 1.356,5 3,1
Serveis 14.881,5 4,4
Comerç, transport i hostaleria 5.399,9 7,7
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 5.146,8 3,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.334,8 2,2
Assalariats 16.340,5 4,3
Agricultura 444,0 -3,5
Indústria 2.019,8 2,4
Ind. manufacturera 1.795,0 3,1
Construcció 1.118,7 1,6
Serveis 12.758,0 5,2
Comerç, transport i hostaleria 4.239,8 9,4
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 4.367,1 4,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.151,1 2,5
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 27 de març del 2023.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2023. Sèries revisades el 27 de març de 2023.

Estadística PIBA

Nota metodològica

Els llocs de treball equivalents a temps complet es defineixen com el total d'hores treballades dividit per la mitjana anual d'hores treballades en llocs de treball a temps complet en el territori econòmic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball equivalents a temps complet dels assalariats i dels treballadors autònoms.

Les estimacions anuals dels llocs de treball equivalents a temps complet corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.