Saltar al contingut principal

Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 66.290,2 -10,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.695,6 7,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.598,9 -46,8
Alimentació i begudes 9.772,3 7,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.189,2 -17,8
Indústries químiques 17.584,3 -4,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.640,2 -14,0
Maquinària i equips mecànics 4.083,8 -11,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 858,4 -10,8
Equips elèctrics i electrònics 4.511,0 -4,0
Vehicles de motor i altres materials de transport 8.973,2 -22,9
Resta branques d'activitat 7.593,2 -9,0
No classificats 790,1 -25,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 261.175,5 -10,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 18.235,7 6,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli 9.828,4 -38,5
Alimentació i begudes 34.609,4 4,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 17.425,2 -18,3
Indústries químiques 36.548,7 -6,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 21.967,9 -13,5
Maquinària i equips mecànics 15.486,4 -9,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 3.420,5 -9,7
Equips elèctrics i electrònics 14.534,1 -5,5
Vehicles de motor i altres materials de transport 52.007,0 -16,0
Resta branques d'activitat 32.384,3 -5,1
No classificats 4.727,8 -20,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats