Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 67.839,5 0,6
Nivell tecnològic alt 7.399,8 1,2
Unió Europea 3.729,5 -1,4
resta del món 3.670,2 4,0
Nivell tecnològic mitjà alt 33.137,8 2,3
Unió Europea 22.344,8 1,1
resta del món 10.793,0 4,9
Nivell tecnològic mitjà baix 9.777,1 -4,2
Unió Europea 6.617,6 1,0
resta del món 3.159,5 -13,6
Nivell tecnològic baix 17.524,8 -0,1
Unió Europea 11.505,3 -0,6
resta del món 6.019,6 0,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 254.558,6 2,7
Nivell tecnològic alt 23.955,4 -3,9
Unió Europea 13.930,6 -9,2
resta del món 10.024,8 4,7
Nivell tecnològic mitjà alt 111.324,1 2,7
Unió Europea 75.972,4 2,9
resta del món 35.351,7 2,3
Nivell tecnològic mitjà baix 56.989,5 8,7
Unió Europea 34.618,8 11,9
resta del món 22.370,7 4,0
Nivell tecnològic baix 62.289,5 0,4
Unió Europea 41.108,1 0,1
resta del món 21.181,4 1,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional

L'any 2018, segons dades provisionals, les exportacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 67.839,5 milions d'euros, un 0,6% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic, augmenten el nivell alt (1,2%) i el mitjà alt (2,3%), mentre que el mitjà baix i el baix disminueixen un 4,2% i un 0,1% respectivament. Es destaca l'increment de les vendes de nivell tecnològic mitjà alt a la resta del món (4,9%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van pujar un 2,7% respecte al 2017.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.