Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 62.917,2 -10,2
Nivell tecnològic alt 9.038,1 3,4
Unió Europea 4.476,4 6,5
resta del món 4.561,8 0,4
Nivell tecnològic mitjà alt 27.445,6 -14,2
Unió Europea 17.003,2 -12,3
resta del món 10.442,4 -17,1
Nivell tecnològic mitjà baix 8.317,6 -20,2
Unió Europea 5.439,7 -17,5
resta del món 2.877,9 -24,9
Nivell tecnològic baix 18.115,9 -4,1
Unió Europea 10.562,9 -7,3
resta del món 7.553,0 0,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 232.829,7 -10,6
Nivell tecnològic alt 24.909,2 -6,9
Unió Europea 13.982,0 2,2
resta del món 10.927,2 -16,4
Nivell tecnològic mitjà alt 98.074,7 -11,9
Unió Europea 61.378,4 -9,6
resta del món 36.696,3 -15,5
Nivell tecnològic mitjà baix 47.065,9 -17,5
Unió Europea 27.314,2 -13,9
resta del món 19.751,6 -22,1
Nivell tecnològic baix 62.780,0 -3,8
Unió Europea 36.435,2 -5,6
resta del món 26.344,8 -1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.