Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 69.454,6 -16,4
Nivell tecnològic alt 10.975,0 -2,0
productes farmacèutics 6.435,4 2,4
productes informàtics, electrònics i òptics 4.463,9 -6,9
altres 75,7 -38,9
Nivell tecnològic mitjà alt 32.115,8 -18,6
productes químics 12.189,9 -7,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 17.938,4 -25,9
altres 1.987,4 -3,6
Nivell tecnològic mitjà baix 9.148,8 -26,0
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.605,8 -14,3
productes metàl·lics 1.591,4 -18,0
altres 1.951,7 -49,7
Nivell tecnològic baix 17.215,0 -14,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.216,1 -13,4
altres 1.998,9 -20,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 233.630,4 -11,9
Nivell tecnològic alt 42.210,8 -1,5
productes farmacèutics 17.828,2 7,7
productes informàtics, electrònics i òptics 20.799,6 -3,4
altres 3.583,0 -24,5
Nivell tecnològic mitjà alt 98.091,1 -14,3
productes químics 27.296,1 -8,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 64.451,3 -17,8
altres 6.343,6 2,1
Nivell tecnològic mitjà baix 34.530,6 -18,7
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 22.735,4 -12,5
productes metàl·lics 6.268,7 -9,9
altres 5.526,5 -42,1
Nivell tecnològic baix 58.797,9 -10,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 52.888,0 -9,7
altres 5.909,8 -13,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.