Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 69.454,6 -16,4
Nivell tecnològic alt 10.975,0 -2,0
Unió Europea 5.964,1 -7,3
resta del món 5.010,9 5,2
Nivell tecnològic mitjà alt 32.115,8 -18,6
Unió Europea 20.125,3 -20,7
resta del món 11.990,5 -14,9
Nivell tecnològic mitjà baix 9.148,8 -26,0
Unió Europea 5.317,5 -15,7
resta del món 3.831,3 -36,7
Nivell tecnològic baix 17.215,0 -14,2
Unió Europea 8.528,0 -11,5
resta del món 8.686,9 -16,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 233.630,4 -11,9
Nivell tecnològic alt 42.210,8 -1,5
Unió Europea 22.246,1 -0,2
resta del món 19.964,7 -2,8
Nivell tecnològic mitjà alt 98.091,1 -14,3
Unió Europea 64.028,9 -16,3
resta del món 34.062,2 -10,5
Nivell tecnològic mitjà baix 34.530,6 -18,7
Unió Europea 20.425,3 -14,8
resta del món 14.105,4 -23,8
Nivell tecnològic baix 58.797,9 -10,1
Unió Europea 26.040,7 -10,0
resta del món 32.757,2 -10,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.