Saltar al contingut principal
Equipament i ús de les TIC Catalunya
Equipament. Ordinador Equipament. Internet Equipament. Mòbil Ús alguna vegada. Ordinador Ús alguna vegada. Internet Ús alguna vegada. Compres Ús darrers tres mesos. Ordinador Ús darrers tres mesos. Internet Ús darrers tres mesos. Compres
2022 85,6 97,4 99,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,8 77,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,7 57,1
2021 87,8 96,9 99,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,8 75,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,5 59,7
2020 86,4 96,7 99,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,5 73,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,7 60,2
2019 84,9 94,0 98,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,2 66,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,7 52,0
2018 82,2 87,7 97,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88,6 63,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 88,0 49,3
2017 81,2 83,7 96,9 84,2 87,3 59,8 77,4 85,7 45,5
2016 80,9 82,9 96,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 85,1 56,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,8 41,4
2015 79,4 80,7 96,2 85,8 84,4 55,7 79,5 83,1 38,8
2014 78,7 77,6 97,1 85,4 83,2 52,4 79,5 80,5 30,3
2013 74,7 72,2 96,1 82,5 79,8 43,0 75,5 74,9 23,5
2012 76,5 71,5 96,9 81,6 78,7 39,9 76,4 74,6 25,1
2011 75,7 71,0 96,0 77,7 75,7 39,1 73,6 71,8 23,6
2010 73,1 68,3 95,1 77,8 75,0 37,6 73,1 71,8 22,6
2009 72,9 62,7 94,5 74,7 70,6 35,8 68,8 66,0 19,8
2008 71,0 60,1 94,2 73,1 67,8 28,6 68,0 64,2 16,2
2007 65,5 51,3 92,6 67,3 61,1 26,0 61,2 56,2 18,3
2006 61,6 46,6 90,1 64,3 57,1 22,4 59,0 53,2 13,5
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Notes:
- Equipament a habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.
- Ús per persones de 16 a 74 anys.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Equipament i ús de les TIC Espanya
Equipament. Ordinador Equipament. Internet Equipament. Mòbil Ús alguna vegada. Ordinador Ús alguna vegada. Internet Ús alguna vegada. Compres Ús darrers tres mesos. Ordinador Ús darrers tres mesos. Internet Ús darrers tres mesos. Compres
2022 82,9 96,1 99,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,5 72,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,5 55,3
2021 83,7 95,9 99,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95,1 71,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,9 55,2
2020 81,4 95,4 99,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,0 66,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,2 53,8
2019 80,9 91,4 98,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,6 62,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 90,7 46,9
2018 79,5 86,4 98,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 87,3 58,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 86,1 43,5
2017 78,4 83,4 97,4 81,9 86,0 54,7 74,0 84,6 40,0
2016 77,1 81,9 96,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,7 50,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 80,6 34,9
2015 75,9 78,7 96,7 81,5 81,0 48,0 73,8 78,7 32,1
2014 74,8 74,4 96,4 79,8 78,6 43,2 73,3 76,2 27,5
2013 73,4 69,8 96,1 78,5 75,6 37,4 72,0 71,6 22,7
2012 73,9 67,9 95,9 77,5 73,3 35,7 72,2 69,8 22,3
2011 71,5 63,9 95,1 74,2 70,8 31,8 69,3 67,1 18,9
2010 68,7 59,1 94,6 73,1 68,5 29,3 67,4 64,2 17,4
2009 66,3 54,0 93,5 69,2 64,5 27,5 63,2 59,8 15,7
2008 63,6 51,0 92,1 67,4 61,7 23,4 61,0 56,7 13,3
2007 60,4 44,6 90,9 63,6 57,3 21,1 57,2 52,0 13,0
2006 57,2 39,1 88,1 60,6 52,7 17,5 54,0 47,9 10,1
Unitats: Tant per cent.
Font: INE.
Notes:
- Equipament a habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.
- Ús per persones de 16 a 74 anys.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de desembre de 2022.

Estadística TICL

Nota metodològica

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població fa de l'ordinador, Internet i el comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si a l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, D. Governació i Administracions Públiques) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.