Saltar al contingut principal

Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys

Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys Catalunya
Ús d'ordinador darrers 3 mesos Ús Internet darrers 3 mesos Disponibilitat de mòbil
2021 98,7 99,2 64,3
2020 94,1 95,6 68,7
2019 92,8 95,4 66,7
2018 93,3 92,8 71,8
2017 94,1 92,7 69,4
2016 98,7 98,1 65,6
2015 94,6 95,6 61,8
2014 95,0 92,5 57,8
2013 96,7 94,8 53,1
2012 97,8 95,5 63,1
2011 96,3 92,0 61,2
2010 96,7 93,7 58,3
2009 96,7 93,0 66,9
2008 96,5 93,5 66,2
2007 94,6 86,9 62,4
2006 83,8 88,5 50,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys Espanya
Ús d'ordinador darrers 3 mesos Ús Internet darrers 3 mesos Disponibilitat de mòbil
2021 95,1 97,5 68,7
2020 91,5 94,5 69,5
2019 89,7 92,9 66,0
2018 91,3 92,8 69,8
2017 92,4 95,1 69,1
2016 94,9 95,2 69,8
2015 95,1 93,6 67,0
2014 93,8 92,0 63,5
2013 95,2 91,9 63,1
2012 96,1 91,2 65,8
2011 95,6 87,1 65,8
2010 94,6 87,3 66,7
2009 94,5 85,1 68,4
2008 94,1 82,2 65,8
2007 92,7 76,9 64,7
2006 74,4 72,2 58,4
Unitats: Tant per cent.
Font: INE.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021.

Estadística TICL

Nota metodològica

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població fa de l'ordinador, Internet i el comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si a l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, D. Governació i Administracions Públiques) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.