Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Catalunya. 2018 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 97,4 -2,7
Alimentació 97,3 -2,7
Resta de productes 97,4 -2,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Espanya. 2018 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 107,8 1,5
Alimentació 102,7 0,4
Resta de productes 110,4 2,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.

L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya (base 2015=100) a preus corrents va baixar l'any 2018 un 2,7% respecte a l'any anterior. Les vendes de productes alimentaris i les de la resta de productes van disminuir en tots dos casos també un 2,7% interanual. Al conjunt d'Espanya les vendes en grans superfícies va créixer un 1,5% interanual.

Data de publicació: 6 de febrer del 2019.

Dades mensuals Estadística IVGS

Nota metodològica

L'Índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. En aquests moments s'inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'han calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des de gener del 1995.