Saltar al contingut principal

Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Habitatges en construcció 18.778 12,6
Habitatges acabats 7.248 1,6
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Habitatges en construcció 128.799 18,1
Habitatges acabats 64.354 17,8
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

El nombre de visats d'obra va augmentar un 12,6% anual a Catalunya l'any 2018. Pel que fa als habitatges acabats es registra un increment del 1,6% si es compara amb l'any anterior. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 18,1% i el nombre d'habitatges acabats un 17,8% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 28 de febrer del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.