Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 70,3 -6,3
Finques urbanes 69,7 -6,0
habitatges 53,7 -8,6
solars 0,7 -19,2
altres 15,4 5,0
Finques rústiques 0,6 -25,4
Capital prestat (milers M€) 13,7 3,2
Finques urbanes 13,6 3,4
habitatges 9,8 11,9
solars 0,7 40,6
altres 3,1 -20,6
Finques rústiques 0,1 -12,0
Hipoteques cancel·lades (milers) 56,5 -22,9
Finques urbanes 55,8 -23,0
habitatges 40,9 -21,2
solars 1,0 -34,2
altres 13,9 -27,0
Finques rústiques 0,7 -16,6
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 460,6 -7,5
Finques urbanes 448,5 -7,1
habitatges 333,7 -7,6
solars 6,0 -7,7
altres 108,8 -5,3
Finques rústiques 12,1 -19,5
Capital prestat (milers M€) 69,2 -6,1
Finques urbanes 67,2 -5,6
habitatges 45,0 -0,8
solars 3,5 -19,6
altres 18,6 -12,8
Finques rústiques 2,0 -20,5
Hipoteques cancel·lades (milers) 404,4 -21,2
Finques urbanes 390,4 -21,0
habitatges 274,8 -19,4
solars 9,7 -18,9
altres 105,9 -25,2
Finques rústiques 14,0 -25,5
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021. Propera actualització: 24 de febrer de 2022

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.