Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 74,4 11,0
Finques urbanes 73,5 11,3
habitatges 57,5 13,0
solars 0,9 3,6
altres 15,2 5,7
Finques rústiques 0,9 -7,1
Capital prestat (milers M€) 12,2 13,0
Finques urbanes 12,0 13,4
habitatges 8,3 16,4
solars 0,4 -12,6
altres 3,3 10,7
Finques rústiques 0,1 -14,1
Hipoteques cancel·lades (milers) 74,7 8,3
Finques urbanes 73,7 8,4
habitatges 52,0 6,1
solars 1,6 8,2
altres 20,2 14,9
Finques rústiques 0,9 -2,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 477,5 10,3
Finques urbanes 461,4 10,8
habitatges 345,2 10,3
solars 7,2 12,4
altres 108,9 12,3
Finques rústiques 16,1 -3,2
Capital prestat (milers M€) 68,1 11,2
Finques urbanes 65,8 12,1
habitatges 42,7 16,5
solars 4,5 12,0
altres 18,6 3,2
Finques rústiques 2,3 -9,4
Hipoteques cancel·lades (milers) 513,3 7,3
Finques urbanes 494,9 7,9
habitatges 341,8 8,9
solars 13,5 -6,1
altres 139,6 7,0
Finques rústiques 18,4 -7,2
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

L'any 2018 a Catalunya, segons dades provisionals, es van hipotecar 74,4 milers de finques, un 11% més que l'any anterior. L'import de les hipoteques va ascendir a 12,2 milers de milions d'euros, un 13% per sobre del valor registrat un any enrere. A Espanya, l'any 2018 el nombre d'hipoteques constituïdes va augmentar un 10,3% i l'import d'aquestes hipoteques va créixer un 11,2%. Pel que fa a les finques que van cancel·lar registralment les hipoteques en aquest any, a Catalunya s'observa que van ser 74,7 milers de finques, xifra que suposa un increment interanual del 8,3%. A Espanya, les cancel·lacions van augmentar un 7,3% respecte al 2017.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.