Saltar al contingut principal

Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers

Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Barcelona
Vaixells mercants 8.715 15,9
Creuers 807 196,7
Gross Tonage (milers) (1) 350.974,6 31,1
Passatgers (milers) 3.922,1 161,7
Creuers (milers) 2.329,3 347,2
Tarragona
Vaixells mercants 2.319 -11,4
Creuers 36 350,0
Gross Tonage (milers) (1) 46.017,8 8,0
Passatgers (milers) 63,6 3.257,6
Creuers (milers) 63,1 4.603,7
Total
Vaixells mercants 11.034 8,9
Creuers 843 201,1
Gross Tonage (milers) (1) 396.992,4 27,9
Passatgers (milers) 3.985,7 165,6
Creuers (milers) 2.392,5 358,2
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Vaixells mercants 157.020 13,1
Creuers 4.525 115,1
Gross Tonage (milers) (1) 2.490.776,4 24,5
Passatgers (milers) 32.943,5 83,2
Creuers (milers) 8.151,6 267,3
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2023.

Dades mensuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El nombre de creuers està inclòs en el total de moviment de vaixells mercants.

El Gross Tonage (GT) fa referència a la capacitat que tenen els vaixells mercants entrats en l'any de referència.

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades són provisionals.