Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers

Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Barcelona
Vaixells mercants 8.976 2,8
creuers 775 2,2
Gross Tonage (milers) (1) 329.458,5 6,2
Passatgers (milers) 4.137,0 4,5
creuers (milers) 2.717,7 1,3
Tarragona
Vaixells mercants 2.655 0,5
creuers 36 63,6
Gross Tonage (milers) (1) 48.043,3 2,5
Passatgers (milers) 51,4 282,3
creuers (milers) 51,4 282,2
Total
Vaixells mercants 11.631 2,3
creuers 811 4,0
Gross Tonage (milers) (1) 377.501,7 5,7
Passatgers (milers) 4.188,4 5,4
creuers (milers) 2.769,1 2,7
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.
Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Vaixells mercants 156.046 3,0
creuers 4.248 8,4
Gross Tonage (milers) (1) 2.219.029,6 1,6
Passatgers (milers) 34.018,1 4,7
creuers (milers) 9.274,2 6,7
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.

El nombre de vaixells mercants que van transitar pels ports catalans l'any 2017, segons dades provisionals, va augmentar un 2,3% respecte a l'any anterior. Creix tant el port de Barcelona (2,8%) com el de Tarragona (0,5%) amb relació al 2016. El nombre de creuers que van fer escala en aquests ports va registrar un increment del 4%. Pel que fa al moviment de passatgers, s'observa un increment anual del 5,4%, i dins d'aquests, un augment del 2,7% dels passatgers de creuers.

Data de publicació: 6 de març del 2018. Propera actualització: 5 de març del 2019

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El nombre de creuers està inclòs en el total de moviment de vaixells mercants.

El Gross Tonage (GT) fa referència a la capacitat que tenen els vaixells mercants entrats en l'any de referència.

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: