Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Despesa total (M€) 20.606,2 7,2
Despesa mitjana per persona (€) 1.077,5 7,2
Despesa mitjana diària per persona (€) 185,0 9,7
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
(p) Dada provisional
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Despesa total (M€) 89.856,5 3,3
Despesa mitjana per persona (€) 1.085,6 2,2
Despesa mitjana diària per persona (€) 146,0 6,4
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional

Els turistes estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya, segons dades provisionals, van fer una despesa total a Catalunya de 20.606,2 milions d'euros l'any 2018, un 7,2% més respecte a l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.077,5 euros (que suposa un increment del 7,2%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 185 euros, un 9,7% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 89.856,5 milions d'euros, un 3,3% més que l'any 2017. La despesa per persona i viatge va augmentar un 2,2%, i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 6,4%.

Data de publicació: 1 de febrer del 2019.

Dades mensuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger

Taules disponibles [+]