Saltar al contingut principal

Qualitat de les aigües de bany litorals

Qualitat de les aigües de bany litorals Catalunya
Total zones de bany Excel·lent Bona Suficient Insuficient No classificada
2020 253 228 19 4 1 1
2019 254 234 15 2 2 1
2018 254 238 10 2 1 3
2017 253 235 14 1 1 2
2016 252 238 12 1 1 0
2015 250 236 12 2 0 ..
2014 225 205 19 0 1 ..
2013 223 215 7 0 1 ..
2012 223 218 4 1 0 ..
2011 220 213 6 1 0 ..
2010 218 209 8 1 0 ..
2009 215 205 10 0 0 ..
2008 215 199 12 4 0 ..
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: Del 2008 al 2014 les dades fan referència a les platges.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Qualitat de les aigües de bany litorals Espanya
Total zones de bany Excel·lent Bona Suficient Insuficient No classificada
2020 .. .. .. .. .. ..
2019 1.968 1.835 92 25 6 10
2018 1.965 1.812 100 28 10 15
2017 1.960 1.773 119 37 11 20
2016 1.949 1.728 139 45 19 18
2015 1.948 1.726 130 44 31 17
2014 1.941 1.688 155 46 35 17
2013 1.930 1.699 119 56 40 16
2012 1.923 1.703 110 56 47 7
2011 1.924 1.663 134 71 52 4
2010 1.915 1.673 232 .. 10 ..
2009 1.896 1.694 193 .. 9 ..
2008 1.892 1.584 304 .. 4 ..
Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de maig de 2021.

Estadística IQSAB

Nota metodològica

L'estudi de l'estat de les aigües litorals es duu a terme tenint en compte la qualitat microbiològica de les aigües de bany.

El terme zona de bany es refereix a les aigües de bany d'una platja o cala, en les que s'ha establert, oficialment, un Punt de Mostreig (PM) per efectuar, periòdicament durant cada temporada de bany, el control analític de la qualitat microbiològica de l'aigua. És per això que el nombre de zones de bany, coincideix sempre amb el nombre de punts de mostreig (són dos termes numèricament coincidents).

En canvi, el nombre de zones de bany és sempre superior al nombre de platges perquè una platja pot tenir, en funció de les seves dimensions i/o característiques ambientals, més d'un punt de mostreig o zona de bany (al litoral de Catalunya hi ha unes 15 platges amb més d'un punt de mostreig).

Fins l'any 2007, el control i l'avaluació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya es van fer amb els criteris establerts a la Directiva del Consell, de 8 de desembre de 1975, relativa a la qualitat de les aigües de bany, 76/160/CEE. A partir del 2008, l'anterior directiva queda derogada per la Directiva 2006/7/CE.

La metodologia per a l'obtenció de les dades consisteix en la definició prèvia d'una xarxa de control de platges, en la qual per a cada platja s'estableixen un o més punts de mostreig representatius de la zona de bany a controlar. Amb una periodicitat quinzenal, durant els mesos d'estiu es procedeix a la recollida de mostres d'aigua en els punts de mostreig prèviament definits per fer posteriorment, en el laboratori, les anàlisis microbiològiques pertinents.