Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Catalunya. 2018
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 6.767 (b) z 22,3 (b)
Empreses amb innovació tecnològica 6.457 (b) z 21,3 (b)
Empreses amb innovació no tecnològica 3.101 (b) z 10,2 (b)
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
- Empreses amb seu social a Catalunya
- Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
- L’any 2018 s’ha introduït un canvi metodològic per l’aplicació de la nova revisió del Manual d’Oslo (2018). Els conceptes de la taula s’han obtingut per aproximació a partir de la nova metodologia i, per tant, hi ha hagut una ruptura en la sèrie amb els resultats d’anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Espanya. 2018
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 31.505 (b) z ..
Empreses amb innovació tecnològica 29.366 (b) z ..
Empreses amb innovació no tecnològica 14.381 (b) z ..
Unitats: Empreses.
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.
Notes:
- Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
- L’any 2018 s’ha introduït un canvi metodològic per l’aplicació de la nova revisió del Manual d’Oslo (2018). Els conceptes de la taula s’han obtingut per aproximació a partir de la nova metodologia i, per tant, hi ha hagut una ruptura en la sèrie amb els resultats d’anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2020.

Estadística IN

Nota metodològica

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

La despesa en innovació tecnològica es mesura tant per les empreses amb seu social a Catalunya, independentment d’on hagin realitzat la innovació, com per les empreses amb activitat innovadora a Catalunya, independentment d’on s’ubiqui la seu social.

La intensitat d’innovació mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació tecnològica respecte del total del volum de negoci en l’any de referència.

L’Enquesta sobre innovació a les empreses segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius de l'OCDE. L’àmbit poblacional inclou les empreses amb 10 o més persones ocupades.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.