Saltar al contingut principal

Innovació en l'any de referència o en algun dels dos anteriors

Empreses innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació Catalunya. 2019
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci 7.492 10,7 24,2
Empreses amb innovacions de producte 3.695 1,5 11,9
Empreses amb innovacions de processos de negoci 6.695 12,9 21,6
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya
Empreses innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació Espanya. 2019
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci 33.800 7,3 ..
Empreses amb innovacions de producte 17.079 11,1 ..
Empreses amb innovacions de processos de negoci 29.947 8,3 ..
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de març de 2021.

Estadística IN

Nota metodològica

Una innovació de producte és un bé o servei nou o millorat que difereix significativament dels béns o serveis previs de l'empresa i que ha estat introduït al mercat. El terme producte fa referència als béns i serveis tant físics com digitals.

Una innovació de processos de negoci és un procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions de negoci que difereix significativament del procés de negoci anterior de l'empresa i que ha estat implementat a l'empresa.

La informació sobre innovació de producte o de processos de negoci es refereix a aquelles innovacions fetes en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

La despesa en activitats innovadores es mesura per a les empreses amb seu social a Catalunya, independentment d'on hagin fet la innovació i per a les empreses amb activitats innovadores fetes a Catalunya, independentment d'on s'ubiqui la seva seu social. L'import es refereix a la despesa feta en l'any de referència de l'Enquesta.

La intensitat d'innovació mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació respecte al total del volum de negoci en l'any de referència.

L'Enquesta sobre innovació a les empreses segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius proposades per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). L'any 2018 s'introdueix un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que, entre d'altres aspectes, modifica de nou la definició d'empresa innovadora i provoca una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats d'anys anteriors.

L'àmbit poblacional inclou les empreses agrícoles, industrials, de la construcció i de serveis amb almenys 10 persones ocupades assalariades.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.