Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Catalunya. 2016
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 9.282 -1,8 32,9
Empreses amb innovació tecnològica 4.024 -6,5 14,3
Empreses amb innovació no tecnològica 7.933 0,4 28,1
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
- Empreses amb seu a Catalunya.
- Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Espanya. 2016
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 41.830 1,1 28,9
Empreses amb innovació tecnològica 18.475 3,1 12,8
Empreses amb innovació no tecnològica 35.450 5,0 24,5
Unitats: Empreses.
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.
Nota: Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.

Data de publicació: 23 de juliol del 2018.

Estadística IN

Nota metodològica

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.