Saltar al contingut principal

Despesa en activitats innovadores en l'any de referència

Despesa en activitats innovadores en l'any de referència Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses amb seu social a Catalunya
Empreses amb despesa en activitats innovadores (1) 6.378 20,8
Despesa total en innovació (milers d'euros) (1) 4.459.314 0,9
Intensitat d'innovació (2) 2,81 -3,98
Empreses amb establiments a Catalunya
Empreses amb despesa en activitats innovadores feta a Catalunya (3) 6.723 19,1
Despesa en innovació feta a Catalunya (milers d'euros) (3) 5.246.846 5,8
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Independentment d'on es faci l'activitat innovadora.
(2) Despesa en activitats innovadores / volum de negoci (x100) per empreses amb despesa en activitats innovadores en l'any de referència.
(3) Independentment d'on s'ubiqui la seu social de l'empresa.
Despesa en activitats innovadores en l'any de referència Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses amb despesa en activitats innovadores 26.724 17,5
Despesa total en innovació (milers d'euros) 19.389.865 3,8
Intensitat d'innovació (1) 1,94 -2,51
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Despesa en activitats innovadores / volum de negoci (x100) per empreses amb despesa en activitats innovadores en l'any de referència.

Darrera actualització: 29 de març de 2021.

Estadística IN

Nota metodològica

Una innovació de producte és un bé o servei nou o millorat que difereix significativament dels béns o serveis previs de l'empresa i que ha estat introduït al mercat. El terme producte fa referència als béns i serveis tant físics com digitals.

Una innovació de processos de negoci és un procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions de negoci que difereix significativament del procés de negoci anterior de l'empresa i que ha estat implementat a l'empresa.

La informació sobre innovació de producte o de processos de negoci es refereix a aquelles innovacions fetes en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

La despesa en activitats innovadores es mesura per a les empreses amb seu social a Catalunya, independentment d'on hagin fet la innovació i per a les empreses amb activitats innovadores fetes a Catalunya, independentment d'on s'ubiqui la seva seu social. L'import es refereix a la despesa feta en l'any de referència de l'Enquesta.

La intensitat d'innovació mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació respecte al total del volum de negoci en l'any de referència.

L'Enquesta sobre innovació a les empreses segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius proposades per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). L'any 2018 s'introdueix un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que, entre d'altres aspectes, modifica de nou la definició d'empresa innovadora i provoca una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats d'anys anteriors.

L'àmbit poblacional inclou les empreses agrícoles, industrials, de la construcció i de serveis amb almenys 10 persones ocupades assalariades.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.