Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipi on resideixen

Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipi on resideixen. Per nivell d'estudis Catalunya. Curs 2017-2018
Valor
Alumnes residents Alumnes residents que estudien al mateix municipi Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)
Total 1.218.873 1.015.737 83,3
Educació infantil 2n cicle 214.925 196.679 91,5
Ensenyaments obligatoris 793.289 698.122 88,0
Educació primària 481.832 437.621 90,8
ESO 311.457 260.501 83,6
Ensenyaments postobligatoris 210.659 120.936 57,4
Batxillerat 91.977 68.953 75,0
Cicles formatius de grau mitjà 58.725 27.812 47,4
Cicles formatius de grau superior 59.957 24.171 40,3
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.

Data de publicació: 14 de novembre del 2018.

Estadística EMOESC

Nota metodològica

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris ofereix informació dels alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi.

L'Idescat elabora aquesta Estadística a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament i inclou la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil de segon cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius.

La població de referència són alumnes matriculats en centres d'ensenyament no universitaris localitzats a Catalunya. Per tant, no es té informació dels alumnes residents a Catalunya que estudien fora de Catalunya.