Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 60.263 399 -0,5 3,6
Jubilació 34.159 382 -0,9 3,8
Invalidesa 26.104 421 0,0 3,2
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Drets Socials.
Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Jubilació 263.328 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Invalidesa 182.791 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Les pensions no contributives es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats de pensions no contributives de la Seguretat Social:

Pensió no contributiva per jubilació: hi accedeixen les persones que han fet 65 anys.

Pensió no contributiva per invalidesa: hi accedeixen les persones majors de 18 anys que tenen una disminució superior al 65%.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.