Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 60.580 385 0,5 1,0
Jubilació 34.464 368 1,5 1,1
Invalidesa 26.116 408 -0,9 1,0
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Jubilació 260.169 .. -0,3 ..
Invalidesa 185.852 .. -2,8 ..
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 de maig de 2021.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Les pensions no contributives es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats de pensions no contributives de la Seguretat Social:

Pensió no contributiva per jubilació: hi accedeixen les persones que han fet 65 anys.

Pensió no contributiva per invalidesa: hi accedeixen les persones majors de 18 anys que tenen una disminució superior al 65%.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.