Saltar al contingut principal

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys i més. Per sexe i nivells de formació

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys i més. Per sexe i nivells de formació Catalunya. 2019 (p)
Valor % sobre el total Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 3.168.194 3.333.977 6.502.171 100,0 100,0 100,0 .. .. ..
Educació primària o inferior 489.991 660.581 1.150.572 15,5 19,8 17,7 .. .. ..
Primera etapa d'educació secundària i similar 944.560 835.560 1.780.120 29,8 25,1 27,4 .. .. ..
Segona etapa d'educació secundària i similar 770.058 735.729 1.505.787 24,3 22,1 23,2 .. .. ..
Educació superior 963.585 1.102.107 2.065.692 30,4 33,1 31,8 .. .. ..
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Estadística dels estudis de la població.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 d'octubre de 2021.

Estadística EEP

Nota metodològica

L'Estadística dels estudis de la població té per objectiu oferir dades dels estudis de les persones de 15 anys i més residents a Catalunya, per tal de poder caracteritzar la societat catalana en relació amb el seu nivell de formació assolit.

Aquesta Estadística proporciona informació sobre el nivell d'estudis més alt aconseguit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell de formació quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es troba en condicions d'obtenir el títol o diploma corresponent.

L'estadística té periodicitat anual i la data de de referència és l'1 de gener de cada any.