Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Maig del 2019
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.815,6 552,2 3.465,2 3,0 -0,2 2,3
Agricultura 9,7 23,1 63,6 2,3 -1,9 0,6
Indústria 445,2 41,7 487,0 1,9 -12,0 0,5
Construcció 140,4 68,1 208,5 5,1 1,5 3,9
Serveis 2.217,8 419,3 2.703,5 3,1 1,0 2,5
No classificables 2,5 0,0 2,5 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Maig del 2019
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.790,2 3.271,5 19.327,8 3,5 0,4 2,6
Agricultura 73,9 266,6 1.170,5 9,7 0,0 -0,1
Indústria 2.049,6 224,1 2.274,6 2,2 -6,2 1,3
Construcció 877,6 382,9 1.261,1 6,7 1,9 5,2
Serveis 11.761,7 2.397,9 14.594,3 3,3 0,9 2,7
No classificables 27,4 0,0 27,4 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

En acabar el mes de maig del 2019, a Catalunya hi havia 2.815,6 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 3%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (552,2 milers) ha baixat un 0,2%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.465,2 milers d’afiliacions, un 2,3% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.703,5 milers), creix un 2,5%. Amb relació a la resta de sectors, augmenten la construcció (3,9%), l'agricultura (0,6%) i la indústria (0,5%). A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (3,5%) com el d'autònoms (0,4%). El nombre total d’afiliacions creix un 2,6%.

Data de publicació: 6 de juny del 2019. Propera actualització: 8 de juliol del 2019

Dades anuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn