Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 21.166 495 2,4 9,6
Total de vehicles 29.832 1.040 3,6 10,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 151.747 10.496 7,4 9,5
Total de vehicles 192.695 13.504 7,5 10,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de juny del 2018 ha estat de 21.166, un 2,4% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 151.747 turismes, dada que suposa un increment interanual del 7,4%. El total de vehicles matriculats augmenta un 3,6% a Catalunya i un 7,5% a Espanya. En els primers sis mesos del 2018, la matriculació de turismes ha crescut a Catalunya un 9,6% i a Espanya un 9,5%, respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 16 de juliol del 2018. Propera actualització: 14 d'agost del 2018

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també