Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 20.119 701 3,6 -3,6
Total de vehicles 27.357 891 3,4 -2,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 133.405 -4.415 -3,2 -5,8
Total de vehicles 170.148 -422 -0,2 -3,2
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes de març del 2019 ha estat de 20.119, un 3,6% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 133.405 turismes, dada que suposa un decrement interanual del 3,2%. El total de vehicles matriculats augmenta un 3,4% a Catalunya i disminueix un 0,2% a Espanya.

Data de publicació: 15 d'abril del 2019. Propera actualització: 15 de maig del 2019

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.