Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 16.489 -662 -3,9 6,6
Total de vehicles 24.021 523 2,2 8,6
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 97.114 -6.726 -6,5 9,0
Total de vehicles 133.662 -3.537 -2,6 10,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes d’octubre del 2018 ha estat de 16.489, un 3,9% menys que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 97.114 turismes, dada que suposa un decrement interanual del 6,5%. El total de vehicles matriculats augmenta un 2,2% a Catalunya i disminueix un 2,6% a Espanya. En els primers deu mesos del 2018, la matriculació de turismes ha crescut a Catalunya un 6,6% i a Espanya un 9%, respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 15 de novembre del 2018. Propera actualització: 14 de desembre del 2018

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també