Saltar al contingut principal

Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 5.271 -15.858 -75,1 -56,1
Total de vehicles 8.667 -20.705 -70,5 -52,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Matriculació de turismes Espanya. Maig del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 36.683 -100.408 -73,2 -53,9
Total de vehicles 56.584 -121.299 -68,2 -51,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Les dades a partir del març del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 15 de juny de 2020. Propera actualització: 15 de juliol de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.