Saltar al contingut principal

Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 9.892 2.333 30,9 16,9
Total de vehicles 13.498 2.855 26,8 15,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Febrer del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 70.914 11.495 19,3 12,8
Total de vehicles 87.406 15.072 20,8 14,6
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 4 de març de 2014. Sèries revisades el 3 de març de 2020. Propera actualització: 25 de febrer de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.