Saltar al contingut principal

Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Agost del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 10.473 -2.043 -16,3 -43,1
Total de vehicles 15.578 -1.858 -10,7 -38,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Agost del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 74.777 -7.772 -9,4 -40,2
Total de vehicles 102.914 -8.371 -7,5 -36,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 17 de setembre de 2020. Propera actualització: 15 d'octubre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.