Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat. Avanç Catalunya.
T3/2018 T2/2018 T1/2018 T4/2017
PIB. Variació interanual 2,7 (a) 3,0 (r) 3,2 (r) 3,5
Agricultura -0,8 (a) -1,2 (r) -2,1 (r) -4,2
Indústria 2,7 (a) 4,3 (r) 5,2 (r) 6,4
Construcció 5,1 (a) 6,3 (r) 5,9 (r) 6,4
Serveis 2,7 (a) 2,6 (r) 2,6 (r) 2,6
PIB. Variació intertrimestral 0,6 (a) 0,7 (r) 0,6 (r) 0,8
Font: Avanç del PIB: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Resta de trimestres: Idescat.
Nota: Dades revisades de la Comptabilitat trimestral en la data d'estimació de l'Avanç del PIB.
(a) Dades avançades.
(r) Dada revisada.
Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat. Avanç Espanya.
T3/2018 T2/2018 T1/2018 T4/2017
PIB. Variació interanual 2,5 (a) 2,5 2,8 3,1
Agricultura -0,6 (a) 3,2 2,2 0,4
Indústria 1,3 (a) 2,5 2,6 4,9
Construcció 7,2 (a) 7,1 7,4 6,8
Serveis 2,6 (a) 2,3 2,5 2,5
PIB. Variació intertrimestral 0,6 (a) 0,6 0,6 0,7
Font: INE.
(a) Dades avançades.

El producte interior brut corregit d'efectes estacionals i de calendari creix un 2,7% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018 (segons l'avanç amb base 2010). Per sectors d'activitat, augmenten tant la construcció (5,1%), com la indústria i els serveis (tots dos amb un 2,7%), mentre que registra un descens l'agricultura (−0,8%). A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat puja un 2,5% interanual. En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat a Catalunya creix un 0,6% respecte al segon trimestre del 2018.

Data de publicació: 7 de novembre del 2018.

Nota metodològica

El Producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i renda.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).

El mètode de càlcul del creixement real es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

L'Avanç del PIB és responsabilitat de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i es calcula amb informació conjuntural i provisional 40 dies després de l'acabament del trimestre. Posteriorment aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral elaborada per l'Idescat. La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral té com a objectiu una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: