Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Abril del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.764 173 10,9 -9,9
Capital (milions d'euros) 79,2 26,7 50,9 -18,4
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 152 28 22,6 1,6
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Abril del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 9.200 1.061 13,0 -0,1
Capital (milions d'euros) 399,2 81,7 25,7 -9,6
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.729 183 11,8 3,1
Font: Registre Mercantil Central.

S'han creat 1.764 societats mercantils a Catalunya a l’abril del 2018, un 10,9% més que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 50,9% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un increment interanual del 22,6%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha augmentat un 13% respecte a l’abril del 2017.

Data de publicació: 3 de maig del 2018. Propera actualització: 7 de juny del 2018

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils.

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: