Saltar al contingut principal

Ampliació de capital de societats mercantils

Ampliació de capital de societats mercantils Catalunya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 188,0 42,0 28,8 4,7
Nombre de societats mercantils 332 46 16,1 23,6
Font: Registre Mercantil Central.
Ampliació de capital de societats mercantils Espanya. Setembre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 1.476,3 590,8 66,7 67,6
Nombre de societats mercantils 1.827 124 7,3 19,6
Font: Registre Mercantil Central.

Darrera actualització: 1 d'octubre de 2021. Propera actualització: 2 de novembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'ampliació de capital de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre el nombre de societats mercantils que han ampliat capital i sobre el valor d'aquesta ampliació. Aquest valor es calcula segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).