Saltar al contingut principal

Ampliació de capital de societats mercantils

Ampliació de capital de societats mercantils Catalunya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 146,5 -8,5 -5,5 7,7
Nombre de societats mercantils 311 19 6,5 1,1
Font: Registre Mercantil Central.
Ampliació de capital de societats mercantils Espanya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 1.478,6 56,7 4,0 -2,1
Nombre de societats mercantils 1.707 -94 -5,2 -3,7
Font: Registre Mercantil Central.

Al mes de setembre del 2019, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 5,5% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital augmenta un 6,5% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en l’ampliació de capital social del 4%, mentre que el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital disminueix un 5,2%.

Data de publicació: 1 d'octubre del 2019. Propera actualització: 4 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'ampliació de capital de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre el nombre de societats mercantils que han ampliat capital i sobre el valor d'aquesta ampliació. Aquest valor es calcula segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).