Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 440 82 22,9 22,9
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 158 31 24,4 24,4
empreses concursades 282 51 22,1 22,1
Per tipus de concurs
voluntari 431 85 24,6 24,6
necessari 9 -3 -25,0 -25,0
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2017.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.457 -19 -1,3 -1,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 391 19 5,1 5,1
empreses concursades 1.066 -38 -3,4 -3,4
Per tipus de concurs
voluntari 1.371 7 0,5 0,5
necessari 86 -26 -23,2 -23,2
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2017.

El nombre de deutors concursats ha estat de 440 a Catalunya en el primer trimestre del 2018, quantitat que suposa un increment del 22,9% respecte al mateix període del 2017. El nombre d'empreses concursades ha augmentat un 22,1% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari incrementa un 24,6% i el necessari mostra una baixada del 25% interanual. A Espanya, el nombre de deutors ha baixat un 1,3% interanual.

Data de publicació: 9 de maig del 2018. Propera actualització: 3 d'agost del 2018

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: