Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 6.710,1 408,7 6,5 2,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 137,9 -2,6 -1,8 -1,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 225,5 -5,3 -2,3 -17,6
Alimentació i begudes 795,7 38,3 5,1 -2,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 535,7 27,3 5,4 -0,1
Indústries químiques 1.617,5 115,3 7,7 3,4
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 391,2 14,4 3,8 3,1
Maquinària i equips mecànics 417,2 48,3 13,1 4,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 102,1 25,6 33,4 -11,9
Equips elèctrics i electrònics 491,0 62,0 14,5 6,7
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.066,2 -29,2 -2,7 4,3
Resta branques d'activitat 807,8 86,5 12,0 3,9
No classificats 122,2 28,1 29,8 72,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 26.413,3 2.172,5 9,0 3,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.157,4 36,8 3,3 2,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.741,4 464,6 36,4 27,8
Alimentació i begudes 2.858,5 56,7 2,0 -0,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.939,5 41,1 2,2 0,8
Indústries químiques 3.528,3 370,5 11,7 4,9
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 2.377,0 217,2 10,1 6,9
Maquinària i equips mecànics 1.611,0 136,1 9,2 4,0
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 361,1 66,6 22,6 -10,4
Equips elèctrics i electrònics 1.474,3 154,9 11,7 10,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 5.520,1 356,6 6,9 -1,5
Resta branques d'activitat 3.200,7 245,0 8,3 5,8
No classificats 643,9 26,2 4,2 7,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,5% interanual a l’octubre del 2018. Per branques econòmiques, cal destacar l'increment del 33,4% de màquines d'oficina, instruments precisió i òptica, i del 14,5% d’equips elèctrics i electrònics. En sentit contrari, el decrement més intens el mostren vehicles de motor i altres materials de transport (−2,7%). A Espanya, les exportacions pugen un 9% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 10 de gener del 2019. Propera actualització: 24 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: