Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 19.500,6 6.687,5 52,2 28,9
Nivell tecnològic alt 2.388,8 88,0 3,8 3,5
productes farmacèutics 1.808,1 -52,4 -2,8 -2,0
productes informàtics, electrònics i òptics 571,1 152,1 36,3 27,1
altres 9,6 -11,7 -54,7 -20,2
Nivell tecnològic mitjà alt 8.900,7 3.842,2 76,0 41,2
productes químics 3.559,1 1.230,9 52,9 34,3
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.024,2 2.505,1 99,4 47,2
altres 317,4 106,3 50,3 30,8
Nivell tecnològic mitjà baix 2.892,4 1.286,7 80,1 37,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.779,2 733,6 70,2 38,9
productes metàl·lics 588,4 264,4 81,6 37,8
altres 524,8 288,7 122,2 31,1
Nivell tecnològic baix 5.318,7 1.470,6 38,2 20,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.843,6 1.265,2 35,4 18,7
altres 475,1 205,4 76,2 41,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 72.111,5 24.081,5 50,1 25,4
Nivell tecnològic alt 7.755,9 1.757,1 29,3 15,9
productes farmacèutics 4.634,3 1.135,2 32,4 18,6
productes informàtics, electrònics i òptics 1.864,9 440,1 30,9 25,0
altres 1.256,7 181,8 16,9 -3,7
Nivell tecnològic mitjà alt 29.621,1 11.005,4 59,1 28,4
productes químics 7.723,4 2.431,9 46,0 26,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 20.696,6 8.177,7 65,3 29,1
altres 1.201,1 395,9 49,2 26,1
Nivell tecnològic mitjà baix 16.767,6 6.751,6 67,4 33,1
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 10.381,4 4.159,8 66,9 36,7
productes metàl·lics 2.492,2 740,0 42,2 22,0
altres 3.894,0 1.851,7 90,7 31,8
Nivell tecnològic baix 17.966,9 4.567,4 34,1 18,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.643,5 4.211,2 33,9 17,6
altres 1.323,5 356,2 36,8 29,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 13 de setembre de 2021. Sèries revisades el 28 de gener de 2022. Propera actualització: 23 de novembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]