Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 3r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.228,7 2.732,0 17,6 25,0
Nivell tecnològic alt 2.263,0 192,9 9,3 5,4
productes farmacèutics 1.703,8 131,2 8,3 1,2
productes informàtics, electrònics i òptics 552,9 80,9 17,1 23,6
altres 6,4 -19,2 -75,1 -47,9
Nivell tecnològic mitjà alt 7.844,4 1.159,3 17,3 32,9
productes químics 3.751,8 1.152,2 44,3 37,6
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.791,6 -57,4 -1,5 29,6
altres 301,0 64,5 27,3 29,6
Nivell tecnològic mitjà baix 2.717,0 640,1 30,8 35,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.619,1 346,6 27,2 34,9
productes metàl·lics 516,8 123,4 31,4 35,7
altres 581,0 170,1 41,4 34,8
Nivell tecnològic baix 5.404,2 739,7 15,9 18,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.952,6 692,9 16,3 17,9
altres 451,6 46,7 11,5 29,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 3r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 69.717,7 10.874,0 18,5 22,9
Nivell tecnològic alt 7.795,1 1.757,1 29,1 20,3
productes farmacèutics 4.728,3 1.633,5 52,8 29,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.738,6 157,1 9,9 19,7
altres 1.328,2 -33,5 -2,5 -3,2
Nivell tecnològic mitjà alt 26.898,7 2.180,8 8,8 21,4
productes químics 8.185,5 2.415,6 41,9 31,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 17.578,5 -476,6 -2,6 17,5
altres 1.134,7 241,8 27,1 26,4
Nivell tecnològic mitjà baix 16.692,3 5.118,2 44,2 36,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 10.062,8 2.888,0 40,3 37,9
productes metàl·lics 2.290,9 305,0 15,4 19,8
altres 4.338,6 1.925,2 79,8 47,1
Nivell tecnològic baix 18.331,7 1.817,8 11,0 15,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 17.067,1 1.825,2 12,0 15,6
altres 1.264,6 -7,4 -0,6 17,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.