Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.371,0 831,8 4,7 1,7
Nivell tecnològic alt 2.175,8 369,9 20,5 13,1
productes farmacèutics 1.646,0 291,2 21,5 14,4
productes informàtics, electrònics i òptics 511,8 64,2 14,3 7,7
altres 18,0 14,5 414,7 282,6
Nivell tecnològic mitjà alt 8.613,0 -198,2 -2,2 -4,3
productes químics 3.107,2 30,7 1,0 1,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.214,1 -210,8 -3,9 -7,9
altres 291,7 -18,1 -5,8 2,5
Nivell tecnològic mitjà baix 2.898,8 337,4 13,2 7,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.473,7 -55,8 -3,6 -0,5
productes metàl·lics 508,5 -5,2 -1,0 -1,4
altres 916,6 398,4 76,9 39,4
Nivell tecnològic baix 4.683,4 322,7 7,4 5,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.254,2 282,3 7,1 5,7
altres 429,2 40,4 10,4 5,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 68.486,3 2.567,7 3,9 1,9
Nivell tecnològic alt 7.202,2 1.536,1 27,1 17,3
productes farmacèutics 3.030,8 251,8 9,1 7,5
productes informàtics, electrònics i òptics 1.634,6 185,3 12,8 10,2
altres 2.536,8 1.099,0 76,4 43,6
Nivell tecnològic mitjà alt 29.474,2 -506,7 -1,7 -1,8
productes químics 6.987,5 19,2 0,3 2,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.213,5 -833,7 -3,8 -4,1
altres 1.273,3 307,7 31,9 25,1
Nivell tecnològic mitjà baix 15.629,4 988,9 6,8 3,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 8.786,5 366,7 4,4 2,0
productes metàl·lics 2.372,9 94,6 4,2 2,8
altres 4.469,9 527,7 13,4 5,4
Nivell tecnològic baix 16.180,5 549,4 3,5 2,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.074,4 488,7 3,4 1,9
altres 1.106,1 60,7 5,8 5,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 12 de setembre de 2019. Propera actualització: 29 de novembre de 2019 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.