Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 14.052,3 215,0 1,6 2,5
Nivell tecnològic alt 1.357,5 -8,4 -0,6 -0,4
productes farmacèutics 1.006,5 41,6 4,3 4,0
productes informàtics, electrònics i òptics 347,8 -39,7 -10,2 -10,6
altres 3,2 -10,3 -76,4 -49,4
Nivell tecnològic mitjà alt 7.038,4 263,7 3,9 2,7
productes químics 2.527,3 107,6 4,4 4,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.262,7 133,7 3,2 1,0
altres 248,3 22,3 9,9 15,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.058,1 -60,9 -2,9 1,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.195,7 27,9 2,4 0,7
productes metàl·lics 472,2 101,9 27,5 12,2
altres 390,2 -190,6 -32,8 -8,8
Nivell tecnològic baix 3.598,3 20,6 0,6 3,9
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.326,2 50,3 1,5 4,7
altres 272,1 -29,7 -9,9 -4,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 50.802,8 376,7 0,7 4,6
Nivell tecnològic alt 4.895,0 -229,2 -4,5 7,6
productes farmacèutics 2.581,2 -146,3 -5,4 -1,2
productes informàtics, electrònics i òptics 1.220,6 39,6 3,3 -5,9
altres 1.093,3 -122,4 -10,1 45,2
Nivell tecnològic mitjà alt 22.384,8 1.884,0 9,2 8,0
productes químics 4.769,5 268,3 6,0 5,8
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 16.917,6 1.607,3 10,5 9,4
altres 697,7 8,4 1,2 -5,2
Nivell tecnològic mitjà baix 11.692,8 -1.526,9 -11,6 -1,9
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.544,4 -83,6 -1,3 -1,9
productes metàl·lics 1.864,1 180,1 10,7 8,5
altres 3.284,4 -1.623,4 -33,1 -6,3
Nivell tecnològic baix 11.830,1 248,8 2,1 4,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 10.993,9 232,1 2,2 4,3
altres 836,2 16,7 2,0 3,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l’any anterior.

Darrera actualització: 11 de març de 2014. Sèries revisades el 28 de gener de 2022. Propera actualització: 20 de maig de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.