Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 12.813,0 -5.558,0 -30,3 -17,4
Nivell tecnològic alt 2.300,8 125,0 5,7 11,2
Unió Europea 1.122,7 52,2 4,9 12,8
resta del món 1.178,1 72,8 6,6 9,6
Nivell tecnològic mitjà alt 5.058,4 -3.554,5 -41,3 -26,7
Unió Europea 3.319,6 -2.667,1 -44,6 -29,6
resta del món 1.738,9 -887,4 -33,8 -19,8
Nivell tecnològic mitjà baix 1.605,8 -1.293,0 -44,6 -27,2
Unió Europea 1.194,6 -866,3 -42,0 -26,1
resta del món 411,2 -426,7 -50,9 -30,0
Nivell tecnològic baix 3.848,0 -835,4 -17,8 -7,2
Unió Europea 2.442,8 -596,7 -19,6 -9,6
resta del món 1.405,2 -238,7 -14,5 -2,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 48.030,0 -20.456,3 -29,9 -17,4
Nivell tecnològic alt 5.998,8 -1.203,4 -16,7 -9,4
Unió Europea 3.719,3 -144,6 -3,7 -2,8
resta del món 2.279,5 -1.058,9 -31,7 -17,6
Nivell tecnològic mitjà alt 18.615,7 -10.858,6 -36,8 -22,4
Unió Europea 12.783,0 -7.677,5 -37,5 -23,4
resta del món 5.832,6 -3.181,1 -35,3 -20,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10.016,0 -5.613,3 -35,9 -20,8
Unió Europea 6.381,9 -3.320,0 -34,2 -19,2
resta del món 3.634,1 -2.293,3 -38,7 -23,4
Nivell tecnològic baix 13.399,5 -2.780,9 -17,2 -8,3
Unió Europea 8.852,8 -1.685,7 -16,0 -8,1
resta del món 4.546,8 -1.095,3 -19,4 -8,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 10 de desembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.