Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 16.527,5 -626,6 -3,7 -3,7
Nivell tecnològic alt 2.219,9 329,0 17,4 17,4
Unió Europea 1.110,2 201,3 22,2 22,2
resta del món 1.109,7 127,6 13,0 13,0
Nivell tecnològic mitjà alt 7.331,9 -948,5 -11,5 -11,5
Unió Europea 4.971,5 -823,8 -14,2 -14,2
resta del món 2.360,4 -124,6 -5,0 -5,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.350,6 -188,5 -7,4 -7,4
Unió Europea 1.615,0 -124,7 -7,2 -7,2
resta del món 735,6 -63,8 -8,0 -8,0
Nivell tecnològic baix 4.625,0 181,4 4,1 4,1
Unió Europea 2.915,8 28,7 1,0 1,0
resta del món 1.709,2 152,7 9,8 9,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 60.549,6 -2.362,8 -3,8 -3,8
Nivell tecnològic alt 5.919,1 -28,9 -0,5 -0,5
Unió Europea 3.372,5 -58,6 -1,7 -1,7
resta del món 2.546,7 29,7 1,2 1,2
Nivell tecnològic mitjà alt 26.048,4 -2.037,8 -7,3 -7,3
Unió Europea 18.025,9 -1.722,7 -8,7 -8,7
resta del món 8.022,4 -315,1 -3,8 -3,8
Nivell tecnològic mitjà baix 13.000,0 -441,1 -3,3 -3,3
Unió Europea 8.090,1 -120,0 -1,5 -1,5
resta del món 4.909,9 -321,0 -6,1 -6,1
Nivell tecnològic baix 15.582,1 145,0 0,9 0,9
Unió Europea 10.040,6 13,0 0,1 0,1
resta del món 5.541,5 132,0 2,4 2,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de maig de 2020. Propera actualització: 14 de setembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.