Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 14.052,3 215,0 1,6 2,5
Nivell tecnològic alt 1.357,5 -8,4 -0,6 -0,4
Unió Europea 615,1 -10,2 -1,6 -4,0
resta del món 742,5 1,8 0,2 2,9
Nivell tecnològic mitjà alt 7.038,4 263,7 3,9 2,7
Unió Europea 4.104,4 376,5 10,1 0,0
resta del món 2.934,0 -112,9 -3,7 6,7
Nivell tecnològic mitjà baix 2.058,1 -60,9 -2,9 1,0
Unió Europea 1.092,0 -133,5 -10,9 -6,0
resta del món 966,1 72,6 8,1 11,5
Nivell tecnològic baix 3.598,3 20,6 0,6 3,9
Unió Europea 2.259,7 130,0 6,1 7,2
resta del món 1.338,6 -109,4 -7,6 -1,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 50.802,8 376,7 0,7 4,6
Nivell tecnològic alt 4.895,0 -229,2 -4,5 7,6
Unió Europea 2.406,8 -121,1 -4,8 -6,6
resta del món 2.488,3 -108,1 -4,2 23,7
Nivell tecnològic mitjà alt 22.384,8 1.884,0 9,2 8,0
Unió Europea 13.425,6 1.530,5 12,9 4,2
resta del món 8.959,2 353,5 4,1 13,8
Nivell tecnològic mitjà baix 11.692,8 -1.526,9 -11,6 -1,9
Unió Europea 5.859,2 -509,3 -8,0 -2,3
resta del món 5.833,6 -1.017,6 -14,9 -1,5
Nivell tecnològic baix 11.830,1 248,8 2,1 4,3
Unió Europea 7.369,8 454,9 6,6 6,1
resta del món 4.460,4 -206,1 -4,4 1,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 11 de març de 2014. Sèries revisades el 27 de gener de 2021. Propera actualització: 21 de febrer de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.